Informatie voor ouders

Veiligheid & gezondheid

Veiligheid bij Kindcentrum Step by Step betekent: je veilig voelen bij onze medewerkers en andere kinderen. Maar ook: je veilig kunnen bewegen. We zorgen ervoor dat kinderen in een veilige en hygiënische speelomgeving kunnen spelen, eten en slapen. Dit gebeurt door aanpassingen in de ruimtes (zoals geen scherpe hoeken en veilige speeltoestellen), alertheid van onze medewerkers en regelmatige scholing in bijvoorbeeld kinder-EHBO.

De GGD is door de gemeente ingeschakeld als toezichthouder en voert jaarlijks een onderzoek uit om toe te zien op het naleven van de Wet kinderopvang op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Kindcentrum Step by Step
Kindcentrum Step by Step

Klachtenreglement

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk, en volgens gemaakte afspraken, van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen. U kunt uw klacht mailen naar klacht@kindcentrumstepbystep.nl. U zult binnen 10 werkdagen een reactie ontvangen. Samen met u kijken we naar een passende oplossing. Wij zien namelijk een klacht als een kans. Mocht u toch nog niet tevreden zijn met de uitkomst dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer: 070-3105310.

Werkwijze

Een veilige basis met pedagogische visie

Je vertrouwt jouw kind niet zomaar toe aan de zorg van anderen. Je wilt zeker weten dat jouw kind wordt opgevangen in een geborgen en veilige omgeving waar het zich kan ontplooien en gelukkig is. Kindcentrum Step by Step biedt daarvoor een veilige basis. Dat zie je terug in ons beleid, ons personeel en op onze accommodatie.

Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.

Oudercommissie

In de wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders geregeld vanuit het idee dat de ouders inspraak moeten hebben op een aantal fundamentele punten die voor ouders en kinderen van belang zijn. Kindcentrum Step by Step hecht veel waarde aan deze samenwerking en staat altijd open voor adviezen en suggesties van ouders.

Pedagogische visie

Bij Kindcentrum Step by Step willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de basis van de ontwikkeling van het kind, met ruime aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Wij bieden ieder kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen en te kunnen groeien op zijn eigen tempo. Vanuit ons holistische visie zien wij het kind als geheel. Ons uitgangspunt is dat ieder kind van belang is, zijn eigen talenten heeft en uniek is. Deze te ontwikkelen door ons breed activiteiten aanbod. Het kind staat bij ons centraal.

Kwalitatief goede kinderopvang is belangrijk voor kinderen, ouders en de maatschappij. Ouders kunnen zonder zorgen naar het werk en dragen zo bij aan de maatschappij en economie. Kinderen komen op hun beurt in een omgeving die in het verlengde ligt van thuis en die extra mogelijkheden biedt tot ontwikkeling. Hierdoor profiteert de maatschappij op zowel economisch (arbeidsparticipatie) als op het sociale vlak, ook kijkend naar de toekomst van onze maatschappij; de kinderen.

Om bij te dragen aan een optimale ontwikkeling en de talenten te ontdekken bieden wij een breed activiteiten aanbod. Onze activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met: kunst, cultuur, sport en natuur. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat kinderen vaardigheden meekrijgen die zij in de toekomst nodig hebben, kinderen groeien op in een voortdurende samenleving. De kinderen zijn de maatschappij in de toekomst.

Onze missie

Kindcentrum Step by Step is een professionele particuliere kinderopvang. Wij bieden verantwoorde kinderopvang aan in een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving, waarin de kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen bij op ons kinderdagverblijf ongeacht de diverse achtergronden in het breedste zin van het woord.

Kindcentrum Step by Step is een smeltkroes van diverse culturele achtergronden en een verrijking voor ieder individu. Bij Kindcentrum Step by Step leren wij van elkaar en groeien wij met elkaar. Wij vinden kinderen het kostbaarste bezit dat een mens in zijn hele leven kan hebben. Wij werken met vakkundige professionals, die passie en met intrinsieke motivatie met kinderen werken. Door kinderen spelenderwijs uit te dagen worden ze gestimuleerd om hun persoonlijke competenties op de diverse ontwikkelingsgebieden uit te breiden. Hierbij gaat het om sociale en om persoonlijke competenties.

Onze kernwaarden

Ons kindercentrum is een maatschappij in het klein, waar wij waarde hechten aan normen en waarden en waar kinderen gevormd worden tot een individu. Kinderen leren dat iedereen verschillend is, leren met deze verschillen omgaan en deze te respecteren. Uiteraard horen hier soms ook conflictsituaties bij, die op hun manier ook weer bijdragen aan de groei en ontwikkeling van ieder kind. Onze kernwaarden om maatschappelijk te ondernemen zijn: kwaliteitsgericht, ontwikkelingsgericht, inclusie, ethisch, duurzaam en innovatief.

Onze speerpunten

• Pedagogische Kwaliteit
• Educatieve Kwaliteit
• Sport & Gezonde voeding
• Kunst en cultuur
• Ouderparticipatie

Meer weten?

• Je bent altijd van harte welkom om samen met jouw kind te komen kijken en zelf de sfeer te proeven in ons kindcentrum.
• Wij werken met afspraken. Zo kunnen onze pedagogisch medewerkers rustig de tijd nemen om alles uit te leggen en te laten zien.
• Ook beantwoorden onze medewerkers graag alle vragen die je mogelijk hebt.

Maak een afspraak

Op zoek naar een kinderopvang in de regio Zwijndrecht? U kunt geheel vrijblijvend langskomen voor een kennismaking. Neem contact met ons op door te bellen of ons formulier in te vullen.